Disclaimer

Algemeen
De auteurs- en eigendomsrechten van de website www.aenbelectrotechniek.nl berusten bij A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Doel en garantie van de website
Alle gegevens en informatie op de website worden op basis van 'as is' zonder enige garantie uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V. niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derde lijdt als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd worden verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V.

Koppeling naar websites van derden
A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V. aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V. is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V. verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V. aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiƫle autoriteiten wordt verlangd.

Toepasbaar recht
Deze condities, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de condities, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank.

Wijzigingen van deze condities
A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V. behoudt zich het recht voor om de condities waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.


Terug naar boven

Nieuw projectDisclaimer     PHP 7.0 © A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland B.V.
A&B Electrotechniek